Jos saisit ihan miten vaan värkätä oppikirjaa jotenkin uusiksi, mitä tekisit? Onhan noita jo ollut rompuilla ja verkkosivuilla täydennettyjä. Mutta ei lopu niihin. Unelmia tai vastustusta? Tämä teema tulee Sometun lähiaikojen juttuihin.

Katselukerrat: 2059

Vastaa tähän

Vastaukset tähän keskusteluun

Pari näkökulmaa tulevaisuuden oppikirjaan:

Komppaan Eija Kallialan näkemystä siitä että oppimateriaalin luoja oppii eniten. Koulutuksessa ollaan ajauduttu eri syistä tilanteeseen jossa koulutus-/oppimateriaali on totuttu jakamaan "ylhäältä alas" (aiemmin Suomessa oppikirjoilla tuli olla valvovan viranomaisen hyväksyntä). Nykyinen kollaboratiivinen ja konnektivismin suuntaan laajeneva oppimiskäsitys toivottavasti muuttaa opettajien/kouluttajien toimintatapaa siten että koulutettavat saavat itse mahdollisuuden tuottaa omat opiskelumateriaalinsa OPS:ssa tai vastaavissa koulutustavoitekuvausten puitteissa. Käytännössähän oppikirja käsitteenä on menettänyt merkitystään opiskelun runkona. Avoimeksi jäänyttä tilaa on alkanut täyttää yhteisöllisen-, tutkivan-, verkostoituneen- ja kriittisenopiskelun ja -oppimisen elementit. Valmiin tiedon kuluttamisen sijalle on noussut tiedon hakeminen, löytäminen, kritisointi, edelleen käsittely/kehittely (innovointi) ja jakaminen. Samalla oppiminen ja osaamisen kehittäminen on purskahtanut oppilaitosten seinien ulkopuolelle reaali- ja virtuaalimaailmoihin. Käsitteenä "Oppikirja" on mielestäni osin jo nyt ja tulevaisuudessa entistä henkilökohtaisempi ja samalla laajemmin yhteisöllisti muotoutuva/mukautuva/täydentyvä päivittyvä ja kokonaisvaltainen informaatioympäristö. 

Sometu-verkoston esityksenä ensi kevään ITK-päiville ehdotetaan juttua, joka käsittelee tämän keskustelun aihetta. Tavoitteena on löytää jotain muutakin kuin tyhmä vastakkainasettelu perinteisen kunnon oppikirjan ja itse värkätyn / avoimen oppsisällön välille. Yllytämme tämän viikon ajan ihmisiä keskustelemaan oppikirjan tulevaisuudesta ja oppikirjan muotoiluun liittyvistä unelmista, toiveista, haaveista, peloista, epäilyksistä. Ensi viikolla (22.-26.10.) kirjoitamme esityksen ITK-päämajaan (ks. ITK call for papers).

Materiaalin tulee olla joustava ja päivitettävissä->ei varsinaista oppikirjaa vaan aineistopankki, josta voi nostaa kullekin opiskelijaryhmälle soveltuvalla tasolla olevat aineistot. Puhun tässä toisen asteen pintakäsittelyalan koulutuksesta, ammattiin koulutuksesta(valmentaminen ja ohjaaminen olisivat paremmat termit koulutuksen sijaan). Oman alani kirjat ovat lähes järjestäen vanhentuneita, joten opettajan tärkeäksi tehtäväksi jääkin perata tieto soveltuvaksi tähän päivään. Monesti testaamme opiskelijoiden kanssa uusia työtapoja koostaen samalla uutta ainestoa materiaalien ja laitteden maahantuojien kanssa.

 

Kirjaan liittyy aina myös lukeminen. Tampereen yliopistolta on tulossa pikapuoliin teos Lukemisen
tavat - Lukeminen sosiaalisen median aikakaudella, liittyy tutkimushankkeesee Uudet lukemisyhteisöt, uudet lukutavat, jolla on myös kiintoisa blogi.

Mielenkiintoinen ja innostava keskustelu tulevaisuuden oppikirjasta. Se on saanut minun toiveiden tynnyrini pursuamaan. Olen työstämässä kehityskeskusteluja käsittelevää virtuaalisen valmennuksen aineistoa ja sen kannalta erityisen hyviltä ovat tuntuneet seuraavat tässä keskustelussa esitetyt näkemykset, ideat ja toiveet

- tarjoaisi välineet niin teorian kuin käytännön oppimiseen

- venyisi lisäopetukseen aiheesta lisää haluavalle

- oppiminen sen avulla voi tapahtua eri tavoilla ja eri tahtiin

- tarjota teoria pieninä paloina

- vuorovaikutteisuutta verkon kautta

- useampi saman alan asiantuntija olisi mukana tekemässä

- herättää oppijan älyllisen uteliaisuuden

- sisältää ohjeita, tehtäviä, linkkejä ja tapauskertomuksia

- käyttäjät kehittävät yhteisöllisesti oppimateriaalia niin, että eri kurssitoteutuksilla tai valmennuksilla materiaali voisi olla hyvinkin erilainen

- merkittävä osa oppimateriaalia ovat osanottajien suunnitelmat omien kehityskeskustelujensa toteuttamisesta, selostukset niiden toteuttamisesta ja näiden pohjalta käydyt keskustelut

- voi käyttää monella tavalla sekä kurssien, valmennusten että itseohjautuvan oppimisen materiaalina tai  vaikkapa aiheen käsikirjana

- jokaisella voi sen avulla olla omien tarpeidensa ja tavoitteidensa mukainen henkilökohtainen oppisisältö ja oppimisprosessi

- kokonaisvaltainen informaatioympäristö, joka muotoutuu, mukautuu, täydentyy ja päivittyy yhteisöllisesti

 

Haluaisin näiden kaikkien toteutuvan myös kehityskeskusteluja käsittelevässä aineistossa. Miten se olisi mahdollista? Alustana olen ajatellut käyttää wikiä.  Kohderyhmänä ovat työelämässä toimivat esimiehet ja heidän kanssaan kehityskeskusteluja käyvä henkilöstö. Liikkeelle olen lähtenyt kirjallisen aineiston tuottamisesta.

 

Tällaisen aineiston ja sitä hyödyntävän virtuaalisen valmennuksen kehittelijänä olen noviisi. Mitä sudenkuoppia minun kannattaisi yrittää välttää? Mitä hyviksi koettuja käytäntöjä minun kannattaisi hyödyntää?

Kari Lahti kiteyttikin samoja ajatuksia mitä itselläni pyöri mielessä. Ammatilliseen koulutukseen sopiva alusta, joka toimii työelämän tarpeiden tiedonkerääjänä. Itse arvostan erilaisten oppijoiden oppikirjaa, joka mahdollistaisi yksilöllisemmän opimisen tien.
Tällä hetkellä haasteeni olisi saada tietoiskun tapaisia lyhyitä videoita tukemaan lähiopetusta. Enemmän visuaalisempaa opetustyyliä pelkän tekstin ja puhumisen sijaan.

Tulevaisuuden oppikirja voisi mielestäni mahdollistaa vuorovaikutuksen esim. muiden opiskelijoiden tai asiantuntijoiden kanssa. Se voisi sisältää myös simulaatioita (tai pelillisiä toimintoja), joiden avulla voisit kokeilla miten joku sinun määrittelemäsi kemiallinen ilmiö tms. tapahtuisi. Eli yksi oppikirja mahdollistaisi tiedon etsimisen ja sen yhdessärakentelun, asioiden kokeilemisen käytännössä (pelit/simulaatiot) ja vaikkapa virtuaalisen liikkumisen esim. eri historian aikakauteen. Kirjaan olisi siis ohjelmoitu valmiiksi erilaisia toimintoja, joita käyttäjä voisi kokeilla ja testailla oppiakseen miten ne vaikuttavat asioihin.

Todella ajankohtainen asia. Itseäni kiinnostaa miten työelämä saadaan mukaan kehitystyöhön? vaarana ovat epärealistiset odotukset, tietoteknisten taitojen ja yhteisen päämäärän selkiyttäminen. Työelämä ja opiskelijoiden oppimateriaalit ovat irrallaan toisistaan, ikäänkuin elävät omaa rinnakkaista todellisuuttaan, tietoisina toisistaan ja hieman peloissaan molemmat tulevaisuudesta. Luonteva ja helppokäyttöinen keskustelufoorumi puuttuu. Oppikirjoja työelämässä on hyllyt täynnä, ei haluta luopua aikaisemmasta tavasta opiskella. Itse koen ongelma tällä hetkellä kokonaisuuden hallinnan puutteen opiskelijoiden työssäoppimisjaksojen harjoittelussa, kenties tulevaisuuden oppikirja antaa tähän mahdollisuuden. Minusta opiskelijan tulee voida arvoida omaa oppimistaan jatkuvasti oppikirjaa lukiessaan.

Voisiko työelämän saada mukaan osallistumaan oppikirjaan ja sen pohjalta käytävään vuorovaikutukseen kurssien aikana? Työelämän edustajat voisivat kommentoida oppilaiden tuotoksia, esittää oppilaille kysymyksiä, vastata oppilaiden kysymyksiin, kertoa tietolähteistä ja osallistua muutoinkin keskusteluun. Oppikirjalle tai pikemminkin sen käyttöön perustuvalle opiskelulle voisi olla yleisiä, valtakunnallisia mentoreita, coacheja, kummeja tai sprarraajia mutta he voisivat olla myös kurssi- tai ohjelmakohtaisia. Työelämässä toimivien ohella eläkkeelle siirtyneet seniorit voisivat olla kiinnostuneita tällaisesta toiminnasta.

Meillä Edupolissa olemme jakaneet verkko-opetusympäristömme tunnuksia työpaikkaohjaajille. Tarkoituksena on kertoa avoimesti mitä esim. oppisopimuskoulutuksen lähijaksolla käydään koulutuksessa läpi. Samoin on mahdollisuus tutustua sähköopetus aineistoihin.

Toive olisikin, jos tämä verkko-opetusympäristö toimisikin oppikirjana siten, että sisällöntuottajia ei oli pelkästään kouluttajat vaan myös työpaikkaohjaajat. Opiskelija itse luo oppikirjaansa kannet siinä laajuudessa missä hän halua opiskella. Miniminä kuitenkin ovat tutkinnon perusteet, että opiskelija voi hyväksytysti suorittaa haluamansa tutkinnon.

Opiskelija voisi luoda oppikirjansa sisällön kouluttajan ja oman työpaikkansa työpaikkaohjaajan  materiaalista, yhdistää ohjaukset edellämainituilta ja ryhmässä tehdyt työt. Materiaali voi olla tekstiä, kuvia, videota, animaatiota mitä tahansa, mikä oppimistyyli kullekin opiskelijalle sopii. Nämä arvioitaisiin aihealueen käytännön tehtävällä. Esimerkiksi sähkömoottorin kytkentä, lähiopetuksessa käydään läpi toimintaperiaate, kytkennät ja kytkennän tarkastus, työpaikkaohjaajan toimesta käydään läpi työssä kytkettävien moottoreiden kytkeminen. Työssä ja lähiviikkojen harjoituksissa ryhmätyönä harjoitellaan kytkemistä ja kytkennän tarkastusta ja lopuksi tutkintotilaisuudessa osoitetaan osaaminen sähkömoottorinkytkennästä itsenäisesti.

Opinto-ohjauksen/oppilaanohjauksen haasteina ovat olemassa olevan oppikirjan tiedon vanheneminen lyhyessä ajassa, tiedon hajanaisuus, tiedon sijainti pääsosin netissä, heterogeeninen oppilasaines ym. ym. Niinpä lukioden välisenä yhteistyönä olemme kehitelleet alustavan version Lukion opinto-ohjauksen vuorovaikutteisesta kirjasta, joka on ollut nyt käytössä kaksi vuotta. Kirja on avattu kaikille opinto-ohjaajille käytttöön (julkiset teemat ja tehtäväaineisto OP1-kurssin osalta) Lisäksi kirjaan voi lisätä oman suljetun ryhmän, jossa voi työskennellä koulukohtaisesti.Työelämäyhteistyö ja -linkit ja eri asiantuntijatahoja on tarkoitus saada mukaan seuraavassa vaiheessa. Mallimme on yksi mahdollinen ja varmasti löytyy hyviä uusia ideoita toteutukselle. Jostain vain on lähedttävä liikkeelle. Voitte vilkaista vaikka tästä.

RSS

Foorumi

Nettisivujen ja netti myynnin rakentaminen.

Jäsenen Kari Marjeta aloittama: Keskustelut Tam 16.

Vacancy for a Social Media Marketing Manager at F-Secure in Helsinki

Jäsenen Audrey Daugerheart aloittama: Keskustelut Huh 8, 2016.

F-Secure is hiring! B2B E-Commerce Manager in Helsinki, apply now!

Jäsenen Audrey Daugerheart aloittama: Keskustelut Maa 24, 2016.

Aikakauslehti opinnoissa

Jäsenen Reijo Nättiaho aloittama: Keskustelut Maa 21, 2016.

Tapahtumat

Ryhmät

Blogiartikkelit

Syksyn SeOppi-lehden mediatiedot julkaistu

Suomen eOppimiskeskus ry:n jäsenlehti…

Jatka

Lähettänyt: Niina Kesämaa, 17. kesäkuu 2016 kello 10:17

Sometu-verkottuneita kiinnostavia tapahtumia loppuvuonna 2015

Voit lisätä oman tapahtumasi Tapahtumat-osioon tai kommentoimalla tätä viestiä. Lähetimme tapahtumista verkostoviestin 23.6.15 ja uusimme viestin elokuussa koulujen alkaessa. Siihen mennessä tulleet täydennykset pääsevät siis laajaan jakeluun.…

Jatka

Lähettänyt: Anne Rongas, 24. kesäkuu 2015 kello 12:57

Taustalla vuosina 2009-2014 AVO-hanke

© 2017   Created by Ville Venäläinen.   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot